آب و فاضلاب

امروزه دسترسی به آب تصفیه شده یکی از ضروری ترین مسایل زندگی بشریت است که این خود اهمیت وجود تصفیه خانه های آب و فاضلاب و همچنین گسترش شبکه آبرسانی را هویدا می سازد. تصفیه و حفظ کیفیت آب بر اساس استانداردهای زیست محیطی ضرورتی است که جز با بکارگیری دقیق تجهیزات اندازه گیری ، سیستم های کنترلی و همچنین بکارگیری سیستم های تله متری امکان پذیر نمی باشد. در این راستا شرکت سایبر صنعت با تکیه بر دانش روز و تجارب 20 ساله خود کلیه خدمات ذیل را ارائه می دهد.

  • اجرای تله متری تأسیسات آبرسانی شهری و روستایی شامل چاه ، ایستگاه پمپاژ ، مخزن و شبکه های آبرسانی
  • سیستم کنترل تصفیه خانه ها
  • DCS, RTU, PLC, TELEMETRY

سایر حوزه های فعالیت