پانل کنترل سر چاهی WHCP

پانل های کنترل سرچاهی (WHCP) از مهمترین اجزای سیستم های ایمنی سرچاهی هستند دو دسته ی پرکاربرد آنها عبارت اند از نوع نیوماتیکی و نوع برقی، وظیفه اصلی آنها تامین جریان هیدرولیک،کنترل و نمایش وضعیت شیرهای نصب شده بر روی چاه (Choke, SSV, SSSV) می باشد. مهمترین ویژگی این پنل ها را می توان طراحی Fail-safe آنها دانست. همچنین WHCP ها با تامین جریان هیدرولیک سیستم های HIPPS نقش واسط بین 2 سیستم ایمنی مجزا را ایفا میکنند.

سایر محصولات