پروژه ها

شرکت سایبر صنعت ضمن دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه و با تکیه بر تجربه درخشان خود در حوزه های تخصصی مختلف آمادگی اجرای پروژه ها به شرح ذیل را دارد.

  • طراحی ، ساخت و اجرای سیستم های اعلام و اطفا حریق
  • طراحی، اجرا و توسعه  سیستم های برق و ابزار دقیق
  • طراحی و اجرای سیستم های تله متری و دیسپاچینگ
  • طراحی و اجرای سیستم های Tank Gauging