سیستم اعلام و اطفا حریق F&G

 • اهمیت رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از وقوع هر گونه حادثه بخصوص آتش سوزی در صنایع بزرگ از جمله نفت و گاز و پتروشیمی به خودی خود بسیار واضح و روشن است. با توجه به حساسیت موضوع رعایت این اصول و همچنین طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق در این مکان ها نیازمند دانش و آگاهی کامل از استاندارهای این حوزه و توانایی بالا برای پیاده سازی سیستم بر اساس این استاندارد ها میباشد شرکت سایبر صنعت توانسته با به کاری گیری نیروهای متخصص در زمینه طراحی ، اجرا و پیاده سازی سیستم اعلام و اطفاء حریق موفق عمل نمایید

  شرکت سایبر صنعت خدمات زیر را در بخش اعلام و اطفا حریق ارائه می دهد:

  • طراحی، اجرا و تامین تجهیزات سیستم های اطفا
  • اتوماتیک آبی ( خشک-تر)
  • Water Mist
  • اتوماتیک گازی (CO2,IG,FM200 )
  • طراحی دقیق سیستم های اطفا آبی در نرم افزار Pipenet بر اساس استاندارد NFPA
  • طراحی دقیق سیستم های اطفا گازی در نرم افزار VdS بر اساس استاندارد NFPA و ارائه نتایج قابل استناد
  • ارائه سیستم یکپارچه اعلان و اطفا
  • همسنگ سازی سیستم اطفا با سیستم های کنترلی موجود در واحد
  • طراحی منطبق بر مقررات ایمنی و سیاست های زیست محیطی
  • طراحی ، اجرا و تامین سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر بر اساس استاندارد NFPA72,BS5839
  • طراحی ، اجرا و تامین سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر بر اساس استاندارد NFPA72,BS5839
  • ارائه راه حل جهت انطباق سیستم های آدرس پذیر و متعارف با سیستم های مبتنی بر PLC
  • امکان ارائه سیستم های مبتنی بر SIL2,3 طبق استاندارد IEC61508
  • طراحی سیستم های اعلام حریق پروسه های صنعتی بر اساس تجهیزات صنعتی شامل Flame Detector, ,8Gas Detector, Open path Gas Detector
  • بهره گیری از نرم افزارهای صنعتی شامل Detect 3D در طراحی تجهیزات ایمنی پلنت های صنعتی
  • طراحی و جانمایی آشکارسازهای گاز قابل انفجار و سمی بر اساس استاندارد IEC60079-29-2 و بر اساس نیاز پلنت صنعتی

سایر محصولات