سیستم حفاظتی HIPPS

HIPPS (سیستم یکپارچه حفاظت در مقابل فشار بالا) جزئی از سیستم ایمنی (SIS) می باشد که شامل مجموعه ای از المان های تشخیص و کنترلی میباشد که در یک سیستم همگن وظیفه محافظت تجهیزات پایین دست در برابر فشار بالاتر از میزان مشخص شده را بر عهده دارند.