نفت ، گاز و پتروشیمی

عملکرد صحیح فرآیندهای نفتی اعم از صنایع بالا دستی و پایین دستی؛ منوط به عملکرد موثر و دقیق حلقه های کنترلی و تجهیزات ابزاردقیقی نصب شده در پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها و واحدهای انتقال و توزیع است.

ازین رو نظر به اهمیت صنعت نفت،گاز و پتروشیمی در کشور عزیزمان، مجموعه سایبر صنعت با بهره مندی از نیروهای متخصص خود طراح و مجری اهکارهای کنترلی ِ ایمن و پایدار می باشد.

  • اجرا، توسعه و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، برق وکنترل واحدهای مختلف بهره برداری  و پالایشگاهی
  • طراحی، ساخت واجرای سیستم های کنترلی DCS، FCS، ESDو PLC
  • طراحی، ساخت و اجرای سیستم ها و پکیج های ابزار دقیق Metering،HIPPS
  • طراحی ساخت و اجرای سیستم های اعلام و اطفا حریق
  • طراحی، ساخت و اجرای سیستم های کنترل هیدولیکی شامل WHCP و LBV Control panel
  • طراحی و اجرای سیستم های Tank Gauging

سایر حوزه های فعالیت